1999, Müjgan ÇETİN Giriş  Bilgi ve iletişim teknolojilerinde hızlı değişim  ekonomik, sosyal, politik ve bireysel hayatımızı da alabildiğince değiştiyor. Eski bildiğimiz kurallar, politikalar ve yasalar bu değişimin getirdiği yeni oyu ...
Baraka, ODTÜ, 2005, Müjgan ÇETİN Başlıktan da anlayacağınız gibi, aidiyetin yarattığı motivasyon ve mutluluk beni derinden etikiledi. Büyük bir heyecanla ODTÜ Mezunları derneğine neredeydiniz sevgili okuldaşlarım diye seslendim. Hemen d ...
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Enformatik Daire Başkanlığı-Enformasyon Hizmetleri Müdürlüğü , Şubat 1996 Müjgan ÇETİN - Enformatik Daire Başkanı Dr. İmre YILDIZ Dr. Filiz ÇİMEN Cevza YAZICIOĞLU Kubilay GÖNEN Ay BEKTAŞ ...
Küresel ekonominin sosyal, kültürel ve siyasal hayatımıza etkileri, son on yıl içerisinde Sivil Toplum Kuruluş’larının da hızla artan etkinlikleri ile tanışmamıza yol açmıştır. Gönüllülük temeli ile toplumda bazı norm ve kuralları ...
Amazon.com un kurucusu jeff  Bezos ‘Başarısız olursam pişmanlık duymayacağımı biliyordum. Tek pişman olacağım, hiç denememek olurdu’ diyor. Ne derin düşünce… Denemek; yenilik, araştırma ve geliştirme ve bilimin temel kuralıdır. ...
TOP