Bu güzel yerde 13.12.2016 da çok önemli bir konuyu anlattık. Hızla artan siber saldırılara karşı kişisel ve kurumsal bilgilerimizi nasıl koruruz? Güvenlik ayarlarımızı nasıl yapmalıyız?   ...
INOVASYON HAFTASI 2014 kongresinde ulusal ve uluslararası hibeler ile inovasyon projeleri sunumum Bağlantı adresi: https://www.youtube.com/watch?v=av9l7YK8DK0 ...
INOVASYON HAFTASI 2014 de ar-ge ve inovasyon ilişkisini anlattığım sunumum   LOLlOQGeUAQLOLlOQGeUAQ Bağlantı adresi: http://youtu.be/LOLlOQGeUAQ ...
Sakarya'da Tarım Ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi   Bağlantı adresi: http://youtu.be/sr27ExIJtOc ...
INOVASYON HAFTASI 2014 de hizmet sektöründe inovasyon isimli sunumum     Bağlantı adresi: http://youtu.be/-UL936SsPis (http://youtu.be/-UL936SsPis) ...
TOP