Bir şeyi yapmanın en iyi yolu nedir? Bu soruya çok sayıda cevap verebiliriz. Bildiğin yol en iyi yoldur..., Her ne şekilde yapabiliyor isen, en iyi yol odur....Deneyerek...Bilenlere sorarak veya daha önce nasıl yapıldığını öğrenerek... Bu s ...
novasyon ile Değer Katanlar isimli kitabmı neden yazıyorum? Siz kitap, yayınlandığı zaman - 470 sayfa olarak uzun uzun okuyacaksınız. Ben burada, çok önemsediğim amaçlarımı özetle vurgulamak istiyorum. Bilim KIZI projemi hayata geçirerek, ...
İnovasyon çalışmalarına başlamadan önce mevcut durumu ölçüp değerlendirmek ve ne yapılacağına hangi hedeflere hangi startejiler ile koşulacağına karar vermek gerekmektedir. ‘Assesment’ kavramını ben ‘Değerleme’ olarak kullanmak ...
İnovasyon yönetim sisteminin şartlarından biri de tabi ki organizasyonel yapının tanımlanmış olmasıdır. İnovasyon hedeflerini gerçekleştirmek ve inovasyon yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak için uygun organizasyon yapısının kurul ...
[3] (#_ftn3) %78’i iç kaynaklardan, %70’i müşterilerilerinden, %66 si stratejik iş ortaklarında, %65 i tedarikçilerinden, %57 si müşteri şikayetlerinden geldiğini söylemiş. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM)’nin 2014 yılından bu ya ...
TOP