İnovasyon yönetimi

Uluslararası metodolojiler kullanılarak; kuruluşun Inovasyon yetkinliğinin kıyaslanması (benchmark) , gelişmeye açık alanlar analizi, inovasyon projeleri analizi, inovasyon programı analizi ve inovasyon projelerinin ulusal ve uluslararası desteklerle desteklenmesi için danışmanlık ve eğitimlerimiz mevcuttur. Sürdürülebilir bir şekilde büyümek isteyen firmalar için ihtiyaç analizi aşamasından başlayarak danışmanlık ve eğitim desteği ile ulaşılabilir hedefler ortaya koyulmasına ve bu hedeflere ulaşmasına olanak sağlayacak şekilde sektöre veya firmalara özgü ihtiyaçların çözümüne yönelik yol göstermek için deneyimli uzmanlarımızla kuruluşa özel olarak aşağıdaki programlar uygulamaktadır.

 • İnovasyon yetkinliğinin kıyaslanması ve değerlendirilmesi danışmanlığı : Uluslararası metodolojiler eşliğinde kuruluşun mevcut inovasyon yetkinliği belirlenerek, uluslararası kuruluşlar ile kıyaslaması raporlanmaktadır.
  1. OXFORD İnnovation ANIMATE methodolojisi ile firma değerlendirmesinin yaplması ve İnovasyon basamakları yöntemi ile hangi aşamada olduğunun belirlenmesi
  2. Avrupa Birliği tarafından desteklenmiş 2013 de CEN/TS 16555-1:2013 Innovation Management System standartı olarak da kabul edilen, TIM in INOVALIG kapsamında kullandığı; IMProve metodolojisi ile dünyadaki değişik sektörlerine ilişkin verilerin yer aldığı veri tabanından den kuruluşun 5 boyutta (inovasyon stratejisi, inovasyon sonuçları, inovasyon yönetimi süreci, inovasyon kültür ve organizasyonu ve inovasyona olanak sağlayan faktörler) inovasyon yetkinliği karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi yapılarak, Web tabanlı değerlendirme aracı ile 100 sayfalık detaylı rapor sunulması
 • İnovasyon stratejisinin hazırlanması danışmanlığı : Kuruluşun üst düzey yöneticilerinin ve ilgili ar-ge ve inovasyon yöneticilerinin katılımı ile yapılacak çalıştaylar ile inovasyon stratejisi hazırlanmaktadır. Bu çalıştay sonrasında hangi teknolojik alanlarda, hangi bütçe ile (ürün iyileştirme, orta vade yeni ürün geliştirme, uzun vadeli yeni ürün platformu geliştirme), hangi işbirliği yöntemi ile ar-ge ve inovasyon çalışmalarının analizi yapılmaktadır. Kuruluşun teknolojik alan bazında stratejik amaçları belirlenip bu amaçlara yönelik inovasyonu hayata geçirirken kullanılacak yöntemler ve hedefleri belirlenecektir. Böylece kuruluşlar 4-5 yıllık zaman dönemi için teknolojik yönlerini ve stratejilerini tanımlamış olmaktadırlar.
 • Ulusal (TUBİTAK, TTGV, KOSGEB, Bakanlıklar) ve uluslararası (EU-HORİZON2020 veya ikili anlaşmalar) destekler ile İnovasyon ve Ar-ge projeleri gerçekleştirme danışmanlığı : İnovasyon stratejisi tanımlanmış kuruluşlar için uygun ulusal ve uluslararası çağrılar takip edilmekte, çağrı şartlarına uygun projeler sunmak için ulusal-uluslararası kuruluşlarla (üniveriste, ar-ge merkezleri, teknoloji şirketleri v.b) işbirliği (proje ortağı veya teknoloji tedarikçisi) geliştirme, uygun çağrılara yönelik proje önerisi hazırlama, destek alınan proje için prosedürlere uygun proje değerlendirme raporları sunma aşamalarında kuruluşa özel danışmanlık hizmeti gerçekleştirilmektedir.
 • İnovasyon yönetimi eğitimleri: Kuruluşun ilgili yönetici, mühendis ve teknikerlerinin katılımı ile oluşturulan guruba kuruluşun içerisinde bulunduğu sektöre özel olarak aşağıdaki eğitimler verilmektedir.

Eğitim detayları için Eğitimler bölümünü inceleyiniz.


 • İnovasyon Yönetimi
 • Ürün/hizmet inovasyonu
 • İnovasyonda yeni teknikler ve fırsatlar
 • İnovatif fikir üretme teknikleri
 • Ar-ge ve inovasyon projeleri yönetimi
 • Ulusal desteklerle ar-ge projeleri
 • Uluslararası desteklerle proje yönetimi
 • Açık inovasyon ve öneri sistemleri
 • Yaratıcı/yenilikçi birey
 • Yenilikçi lider yetiştirme
 • Yaratıcı iklim oluşturma
 • İkna becerileri
 • İhtiyaca göre hazırlanacak özel eğitimler

 

 

Bizimle başarıyla ulaşmak sadece 3 adım

Ürettiğimiz çözümlerin müşterilerimiz tarafından benimsenmesi ve hayata geçirilmesi için sadece yol gösterici olarak değil, yola birlikte çıkıp birlikte başarmak temel stratejimizdir.

Mevcut Durum Analizi

Mevcut Durum Analizi

Uluslararası yöntemlerle hızlı ve etkin analiz ederek kök neden tespit edilmektedir.

Danışmanlık

Danışmanlık

İnovasyon, verimlilik veya kurumsal hizmetler alanında deneyimli uzmanımız ile sizin kalıcı bir şekilde başarmanız için yönlendirme ve koçluk sunulmaktadır.

Eğitim

Eğitim

Yenilikçi sistem ve metodların kalıcı bir şekilde haya geçirilmesi için uygulamalı eğitimler ve çalıştaylar gerçekleştirilmektedir.

TOP