ISO-10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Yönetim Sistemi Standartı

Amaç: Müşteri şikayetlerinin yönetiminde uyulacak planlama, tasarım, gerçekleştirme, bakım, iyileştirme süreçlerine kılavuzluk etmek, müşteri memnuniyetini sağlayarak müşteri odaklı yönetimi sağlamak bu standartın amacı olup, bu eğitimde standartın gerekleri anlatılacaktır.

 

Katılımcıların Kazanımları:

  • Hizmet sunum sürecini anlamak,
  • Hizmet sunumunda problem, çağrı, hizmet yönetimleri ve ilişki, tedarikçi yönetimi aşamalarında standartın gereklerini öğrenmek
  • Hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için kapasite yönetimi ve hizmet sürekliliği yönetimini öğrenmek
  • Hizmeti raporlamanın önemini öğrenmek

 

İçerik: Katılımcılara aşağıdaki bilgiler aktarılacaktır.

  • Standardın gelişimi ve genel giriş
  • Standarttaki temel kavramlar, tanımlar
  • Standartın müşteri memnuniyetine yaklaşımı
  • Standart maddelerinin açıklanması
  • Şikayet yönetimi süreci
  • Yönetim sistemi kurulması ve yönetilmesi için yol haritasının çizilmesi

 

Katılımcı Profili: Müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşlar

3 steps for achivement of the sucess

Our strategy consist of putting the solution into practice in a short time, acquiring measurable striking results, maintaining a long-term collaboration, building mutual respect and secrecy as well as achieving absolute customer success and satisfaction

Existing Situation Assessment

Existing Situation Assessment

We are analyzing with international method the root cause of the problem

Consultancy

Consultancy

We offer consultancy service for the support of client projects by using international methodologies with our experienced staffs.

Training

Training

We offer training service for the support of client projects by using international methodologies with our experienced staffs.

TOP