ISO-50001 Enerji Yönetim Sistemi

Enerji verimliliği çağımızın önemli konularından biridir. ıSo-50001 Enerji Yönetim sistemi enerji verimliliğini esas almış bir yönetim standartdır. Bu eğitimde standatın gerekleri anlatılacaktır.

Katılımcıların Kazanımları:

 • Enerji Yönetim Sistemi’nin faydalarını açıklayabilmek,
 • Enerji yönetim sisteminin kapsam ve şartlarının anlaşılması,
 • Enerji yönetim sistemi standardı gerekliliklerini anlatabilmek,
 • EnYS’ni diğer yönetim sistemleri ile entegre edebilmek;

İçerik: Katılımcılara aşağıdaki bilgiler aktarılacaktır.

 • Standardın gelişimi ve genel giriş
 • Standarttaki temel kavramlar, tanımlar
 • Standart maddelerinin açıklanması
 • Temel enerji performans kriterlerini tanımlayarak geliştirebilmek;
 • ISO 50001 EnYS’ni uygulayabilmek için planlama yapabilmek
 • Enerji performansını arttırmak için, iç değerlendirme, ölçme ve dokümantasyon sistemini kurabilmek.
 • Enerji Yönetim sistemi kurulması ve yönetilmesi için yol haritasının çizilmesi

Katılımcı Profili: Enerji yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşlar

3 steps for achivement of the sucess

Our strategy consist of putting the solution into practice in a short time, acquiring measurable striking results, maintaining a long-term collaboration, building mutual respect and secrecy as well as achieving absolute customer success and satisfaction

Existing Situation Assessment

Existing Situation Assessment

We are analyzing with international method the root cause of the problem

Consultancy

Consultancy

We offer consultancy service for the support of client projects by using international methodologies with our experienced staffs.

Training

Training

We offer training service for the support of client projects by using international methodologies with our experienced staffs.

TOP