Sürekli İyileştirme ve IPK

Toplam kalite felsefesi ile iş mükemmeliyetine ulaşmada sürekli iyileştirme ana kuraldır. Çalışanlar sadece söylenen işleri yapanlar değil, sorun çözme ve iyileştirme becerisi olan kişiler olarak da görülmelidir. Çalışanların ekip halinde katılımıyla, mevcut ürün ve proseslerdeki kalite ve verimlilik problemlerini çözümlemek, problemlere sistematik yaklaşımı geliştirmek amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Sürekli iyileştirme nedir
 • Kalite çemberleri
  • Amacı
  • Örgütlenme yapısı
  • İşleyiş yöntemi
 • Süreç iyileştirme ekipleri
  • Problemin tanımlanması ve ekibin belirlenmesi
  • Problemin boyutunun ortaya konması
  • Geçici önlemlerin belirlenmesi ve ortaya konması
  • Olası sebeplerin belirlenmesi, doğrulama önceliklerinin belirlenmesi, doğrulanması, asıl sebeplerin tespiti
  • Olası çözümlerin belirlenmesi
  • Çözümlerin analizi ve seçimi
  • Çözümlerin planlanması ve yaşama geçirilmesi
  • Sonuçların değerlendirilmesi ve gerekli düzeltmeler
  • Standartalaştırma
 • İPK (İstatistiksel Proses Kontrol) ve amacı
 • İPK nın işletmeye faydaları
 • İPK teknikleri
  • Beyin fırtınası
  • Veri toplama-Kontrol çizelgeleri
  • Sebep-sonuç diyagramı
  • Pareto analizi
  • Gruplandırma
  • Dağılma diyagramları
  • Histogram

3 steps for achivement of the sucess

Our strategy consist of putting the solution into practice in a short time, acquiring measurable striking results, maintaining a long-term collaboration, building mutual respect and secrecy as well as achieving absolute customer success and satisfaction

Existing Situation Assessment

Existing Situation Assessment

We are analyzing with international method the root cause of the problem

Consultancy

Consultancy

We offer consultancy service for the support of client projects by using international methodologies with our experienced staffs.

Training

Training

We offer training service for the support of client projects by using international methodologies with our experienced staffs.

TOP