Ar-ge Projeleri Yönetimi

Amaç: Ulusal refahın ve gelişmişliğin göstergesi olan AR-GE çalışmaları desteklemek amacı ile ulusal ve uluslar arası destekler kapsamında proje önerme, seçme ve değerlendirme yöntemlerinin paylaşımı amaçlanmıştır. TUBİTAK, TTGV, KOSGEB ve Horizon 2020 desteklerine uygun uygun şekilde AR-GE projeleri projelerinin hazırlanması ve önerilmesi, projelerin yönetimi aşamalarında zaman yönetimi (CPM ve Gantt-şeması teknikleri), maliyet yönetimi, iletişim ve risk yönetimi konularına yönelik teknikler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

 • Katılımcıları bilgilendirme
 • Proje teklifi hazırlama
 • Proje değerlendirme
 • Proje yönetimi
 • AR-GE Projeleri desteklerine yönelik sunumlar
 • KOSGEB destekleri
 • TUBİTAK destekleri
 • TTGV Destekleri
 • AB 6. Çerçeve destekleri
 • Proje yönetimi teknikleri
  • AR-GE Projelerine yönelik atölye çalışmaları
 • Proje önerisi hazırlama çalışması
 • Proje değerlendirme çalışması
 • Proje zaman planlama çalışması
 • Proje bütçesi hazırlama çalışması
  • Grup sunuşları

Katılımcı Profili: AR-GE Projelerine yönelik desteklerden faydalanarak proje teklifi hazırlayacak kurum ve kuruluşta çalışan kişiler

3 steps for achivement of the sucess

Our strategy consist of putting the solution into practice in a short time, acquiring measurable striking results, maintaining a long-term collaboration, building mutual respect and secrecy as well as achieving absolute customer success and satisfaction

Existing Situation Assessment

Existing Situation Assessment

We are analyzing with international method the root cause of the problem

Consultancy

Consultancy

We offer consultancy service for the support of client projects by using international methodologies with our experienced staffs.

Training

Training

We offer training service for the support of client projects by using international methodologies with our experienced staffs.

TOP