Başarılı Yenilikçi Proje Yönetimi

Projeler bütün yönleri ile tanımlanmadığı ve taraflar tarafından onaylanmadığı için başarısız olmaktadır. Rekabet ortamında başarılı projeler gerçekleştirmek ilerlemenin temelidir. Katılımcılar; proje önerisi hazırlarken dikkat edecekleri aşağıdaki konular hakkında bilgilendirileceklerdir.

• Proje Amacı, hedefleri ve kapsamının tanımlanması

• Proje müşterisi ve paydaşlarının belirlenmesi

• Projede kısıtları ve uyulması gereken standartların belirlenmesi

• Proje faaliyet planı ve zaman planı hazırlama tekniklerinin öğrenilmesi

• Proje risklerinin değerlendirilmesi

Katılımcıların Kazanımları:·         Başarısı ölçülebilir projeler tanımlamak

·         Proje yönetiminde gerekli olan konuları belirlemek

·         Proje faaliyetlerini analiz etmek

·         Proje zaman planlama tekniklerini öğrenmek

Yöntem: Aşağıdaki şekilde gruplar çalışacaklardır.

·         Proje Tanımlama Dokümanı hakkında bilgilendirme

·         Proje zaman planlama teknikleri hakkında bilgilendirme

·         Proje faaliyetleri analizi hakkında çalışma

·         Proje planlaması (CPM ve Gantt-Chart) çalışması

·         Proje önerisi çalışması

Şeklinde gerçekleşecektir.

Katılımcı Profili: Kuruluşların  İnovasyon, Ar-GE projelerinde görev alan yöneticiler ve proje ekipleri

3 steps for achivement of the sucess

Our strategy consist of putting the solution into practice in a short time, acquiring measurable striking results, maintaining a long-term collaboration, building mutual respect and secrecy as well as achieving absolute customer success and satisfaction

Existing Situation Assessment

Existing Situation Assessment

We are analyzing with international method the root cause of the problem

Consultancy

Consultancy

We offer consultancy service for the support of client projects by using international methodologies with our experienced staffs.

Training

Training

We offer training service for the support of client projects by using international methodologies with our experienced staffs.

TOP