Hizmet Sektöründe İnovasyon

Yenilik rekabetin temel koşulu haline geldiği global ekonomide, hizmet sektöründe yenlikçi fikirlerin oluşturulması ve bu fikirlerin hayata geçirilmesi için projelerin başlatılması ve sonuçlandırılması zorunludur . Bu projelerde en önemli unsur da bireysel ve kurumsal yaratıcılığı, uygulanabilir proje fikirlerine dönüştürmektir. Bu eğitimde hizmet sektöründe inovasyon projelerinin yeri, önemi ve gerçekleştirim süreci paylaşılacaktır.

Süre : 1 gün

Eğitmen:  Müjgan ÇETİN

Katılımcıların kazanımları :

·         İnovasyon ve AR-GE kavramları

·         Hizmet sektörünün özellikleri

·         Teknoloji ve yeni hizmetlerin ilişkisi

·         İnovatif proje fikirleri üretme

·         inovatif fikirleri değerlendirme

·         Ulusal desteklerden haberdar olma

·         Kurumsal yenilikçilik kapasitesini değerlendirme

 

İçerik: Yenilikçi hizmet üretmek isteyen kuruluşlar için aşağıdaki kapsamda eğitim gerçekleşecektir.

·         Bilgilendirme

o    Yenilik (Inovasyon) ve AR-GE nedir?

o    İnovatif hizmetleri hayata geçirirken ulusal destekler

·         Kurumsal Yenilikçilik kapasitesini değerlendirme

o    Özdeğerlendirme çalışması

·         İnovatif hizmet üretme süreci

o    Teknoloji ve hizmet

o    Yeni hizmet geliştirme sebepleri

o    Hizmet sektöründe inovasyon yolları

o    Yeni hizmet geliştirme modelleri

o    Yeni hizmet geliştirme çevrimi

·         Açık inovasyon

o    Açık-kapalı inovasyon

o    Hizmet sektöründe açık inovasyon

o    Açık inovasyon çeşitleri

Katılımcı Profili: Yenilikçi hizmet üreten kuruluşlarda görev alan kişi ve yöneticiler

3 steps for achivement of the sucess

Our strategy consist of putting the solution into practice in a short time, acquiring measurable striking results, maintaining a long-term collaboration, building mutual respect and secrecy as well as achieving absolute customer success and satisfaction

Existing Situation Assessment

Existing Situation Assessment

We are analyzing with international method the root cause of the problem

Consultancy

Consultancy

We offer consultancy service for the support of client projects by using international methodologies with our experienced staffs.

Training

Training

We offer training service for the support of client projects by using international methodologies with our experienced staffs.

TOP