İnovasyon ve Ar-Ge Projelerinde Devlet Destekleri

Kuruluşlar rekabet edebilmek ve sürdürülebilir gelişme için yatırım, iyileştirme, AR-GE ve Inovasyon projelerini gerçekleştirirler. Projeler yapısı gereği risk içerirler ve verilen ulusal ve uluslararası hibe ile gerçekleştirilmesi tercih edilir. Bu programdaki amacımız; hibeler ile gelişim projeleri önerebilmek için gerekli bilgileri katılımcılara aktarmaktır.

Katılımcıların Kazanımları:·         TÜBİTAK, TTGV, KOSGEB, SANAYİ Bakanlığı, Kalkınma Ajansı desteklerini öğrenmek

·         Avrupa Birliği desteklerini öğrenmek

·         Desteklerden faydalanacak şekilde proje önerme süreci hakkında bilgi sahibi olmak

·         Proje seçme ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgi sahibi olmak

İçerik: Katılımcılara aşağıdaki başlıklarda bilgiler verilecektir.

·         Ulusal ve Uluslaraarası proje destekleri hakkında bilgilendirme

o    Kalkınma ajansları destekleri

o    TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri

o    TTGV kredileri

o    AB 7 destekleri

o    Sanayi Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı destekleri

·         Proje öneri dokümanı hakkında bilgilendirme

o    Projenin içeriği

o    İlgililik ve öncelikler

o    Mali kapasite ve işletme kapasitesi

o    Proje planı ve proje faaliyetleri

o    Projenin ekonomik yarara gönüşebilirliği ve sürdürülebilirlik

o    Proje bütçesi ve mali etkinlik

o    Proje ortakları

o    Fikri mülki haklar

o    Proje konsorsiyumu ve sözleşmeler

·         Proje öneri ve değerlendirme süreci

o    Proje önerisi hazırlama ve sunma

o    Değerlendirme kriterleri ve hakemler

o    Sözleşme ve proje başlatma

o    Proje izleme ve sonuçlandırma

Katılımcı Profili: Kuruluşların yatırım, iyileştirme, inovasyon, Ar-GE projelerinde görev alan yöneticiler ve proje ekipleri

3 steps for achivement of the sucess

Our strategy consist of putting the solution into practice in a short time, acquiring measurable striking results, maintaining a long-term collaboration, building mutual respect and secrecy as well as achieving absolute customer success and satisfaction

Existing Situation Assessment

Existing Situation Assessment

We are analyzing with international method the root cause of the problem

Consultancy

Consultancy

We offer consultancy service for the support of client projects by using international methodologies with our experienced staffs.

Training

Training

We offer training service for the support of client projects by using international methodologies with our experienced staffs.

TOP