İnovasyon Yönetimi

Rekabet ortamında AR-GE ve Inovasyon projeleri gerçekleştirmek ilerlemenin temelidir. AR-GE ve INOVASYON Projeleri yapısı gereği risk içerirler ve ulusal gelişime katkı sağlamak amacıyla verilen hibe devlet destekleri ile gerçekleştirilmesi tercih edilir. Bu programdaki amacımız; kamu destekli INOVASYON projeleri önerebilmek için gerekli bilgileri katılımcılara aktarmaktır.

Katılımcıların Kazanımları:

  • Yenilik, inovasyon, ar-ge kavramlarını öğrenmek
  • TÜBİTAK, TTGV, KOSGEB, SANAYİ Bakanlığı, AB desteklerini öğrenmek
  • İnovasyon projelerini hayata geçirmek

İçerik: Katılımcılar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olacaklardır.

  • Yenilikcilik, İnovasyon, ar-ge kavramları

o    İnovasyon ve ar-ge

o    İnovasyon sürecinde fikri mülki haklar

o    Açık inovasyon

o    Ürün-hizmet inovasyonu

o    Süreç inovasyonu

  • Starteji ve inovasyon

o    Teknolojik yetkinliği değerlendirme

o    Stratejik yönetim

o    İnovasyon stratejisi

o    Yenilikçi ürün ve marka stratejisi ve pazar araştırmaları

  • İnovasyon süreci

o    Proje fikirleri üretme

o    Proje fikirlerini değerlendirme ve seçme

o    Proje desteklerinden faydalanma

o    Projeyi hayat geçirme

  • İnovasyon projelerinde işbirliği yönetimi

o    Proje ortakları,

o    Üniversiteler ve ar-ge kuruluşları ile ilişkileri

o    Proje konsorsiyumu ve sözleşmeler

Katılımcı Profili: Kuruluşların İnovasyon, Ar-GE projelerinde görev alan yöneticiler ve proje ekipleri

3 steps for achivement of the sucess

Our strategy consist of putting the solution into practice in a short time, acquiring measurable striking results, maintaining a long-term collaboration, building mutual respect and secrecy as well as achieving absolute customer success and satisfaction

Existing Situation Assessment

Existing Situation Assessment

We are analyzing with international method the root cause of the problem

Consultancy

Consultancy

We offer consultancy service for the support of client projects by using international methodologies with our experienced staffs.

Training

Training

We offer training service for the support of client projects by using international methodologies with our experienced staffs.

TOP