‘Mantıklı insanlar, özendirici unsurlara tepki verirler. Bir şeyi yapmak daha maliyetli olduğunda, bunu daha seyrek yapma eğilimi gösterirler; daha kolay daha ucuz ya da daha faydalı olduğunda, daha fazla yapma eğilimi gösterirler. Seçenekle ...
‘Collaboration: Beraber çalışma işbirliği”, “Cooperation: Birlikte çalışma, işbirliği”, “Coordination: Eşgüdüm, uyumlu çalışma, düzenleme, birleştirme’ İngilizcede üç kelime ile ifade edilebilen işbirliği, giderek artan ...
Bu güzel yerde 13.12.2016 da çok önemli bir konuyu anlattık. Hızla artan siber saldırılara karşı kişisel ve kurumsal bilgilerimizi nasıl koruruz? Güvenlik ayarlarımızı nasıl yapmalıyız?   ...
INOVASYON HAFTASI 2014 kongresinde ulusal ve uluslararası hibeler ile inovasyon projeleri sunumum Bağlantı adresi: https://www.youtube.com/watch?v=av9l7YK8DK0 ...
INOVASYON HAFTASI 2014 de ar-ge ve inovasyon ilişkisini anlattığım sunumum   LOLlOQGeUAQLOLlOQGeUAQ Bağlantı adresi: http://youtu.be/LOLlOQGeUAQ ...
TOP