Küresel ekonominin sosyal, kültürel ve siyasal hayatımıza etkileri, son on yıl içerisinde Sivil Toplum Kuruluş’larının da hızla artan etkinlikleri ile tanışmamıza yol açmıştır. Gönüllülük temeli ile toplumda bazı norm ve kuralları ...
Amazon.com un kurucusu jeff  Bezos ‘Başarısız olursam pişmanlık duymayacağımı biliyordum. Tek pişman olacağım, hiç denememek olurdu’ diyor. Ne derin düşünce… Denemek; yenilik, araştırma ve geliştirme ve bilimin temel kuralıdır. ...
Sözcük anlamıyla zıtlık; karşıtlık, karşıt olma, çelişki olarak ele alınmaktadır. Sanatta ve tasarımda zıtlık ilkesi çok kullanılan bir ilkedir. Görünür ve etkileyici kılar. Sanat açısından değerli görülen her yapıtta kuşkus ...
Pahalı=iyi, zengin=mutlu, uzman=doğru, pek çok insan aynı şeyi yapıyorsa = doğrudur (sürü psikolojisi) Beyin böyle kısa yollar oluşturur ve yargı anında bu yolları kullanırmış. Yeniden düşünme işinden kaçamamızın sebebi istemediğ ...
Bilim amacını başından beri, olanı anlamak ve açıklamak, olacağı öngörmek ve denetlemek olarak koymuştur. Deterministik bilimde bir sistemi anlamak istiyor isek; girdiler ve çıktılar arasında anlamlı bir ilişki ararız. Sistemin davranı ...
TOP